sreda, 5. december 2012

Kokutsu dachi

 Kako zavzeti kokutsu dachi Tanaka Masahiko 8th Dan