torek, 12. januar 2010

Zakaj nimamo dovolj terminov v telovadnici Prevalje?

Kje le tiči zajec.
Insert iz zapisnika 22. redne seje občine Prevalje: Zapisnik
K tč. 13

RAZNO

Bernard Pačnik je izpostavil problem uporabe šolske telovadnice s strani avstrijskega odbojkarskega kluba, zaradi česar naj bi prestavljali termine našim šolskim ekipam in rekreativcem. Ker zadeva traja že tri leta in župan odloča mimo komisije in občinskega sveta, je treba priti do konca. Razlog je verjetno denarno sponzorstvo.
Župan je poudaril, da ne razpolaga s športno dvorano. Prošnje so bile, zato je bilo odločeno, da lahko uporabljajo dvorano v sobotah in nedeljah, če je dvorana prosta in tri tekme med tednom, ker so že imeli dogovorjene neposredne TV prenose. Najemnina je bila 50EUR/uro, letos pa bodo povišali na 100EUR/uro.
V repliki je Bernard Pačnik vprašal, ali je denar cena za to, da »se prodamo« in pustimo otroke pred telovadnico.
Župan je odgovoril, da denar nikoli ni bil razlog, jasno pa je, da lahko telovadnico tržimo, kadar je prosta.
Danilo Vute je poudaril, da je Dob odbojkarski klub Slovencev, v katerem so tudi tekmovalci iz Mežiške doline. Upravni odbor našega odbojkarskega klub se je strinjal s tem, da se dajo termini za Dob, ker je to tudi promocija odbojke. Ne smemo biti ksenofobi. Pomagali smo tudi drugim klubom v dolini in je prav, da si sosedje pomagamo. Komisija je županu predlagala, naj ne da terminov, odloča pa se lahko župan.
Franc Juričan je poudaril da se v vsem strinja s podžupanom in moramo gledati široko in podpirati naš narod.
Bernard Pačnik je pojasnil, da ne gre za nikakršen nacionalizem, ampak za tehtanje, če gre za isti termin, med našimi občani, ki so čakali na telovadnico štirideset let in profesionalnimi igralci iz Avstrije. Zakaj se moramo mi prilagajati?
Župan je pojasnil, da ne pozna operativnih zadev, možno pa je, da se z malo dobre volje kaj prestavi in ugodi prošnji.
Margareta Jukič je povedala, da naj komisija odgovorno opravlja svoje delo, saj navzven predstavlja ne le našo občino, pač pa tudi našo državo. Zagotovo imajo prednost imajo naši otroci, če pa so prosti termini, pa se lahko oddajo Pliberčanom.
Zdravko Fajmut je menil, da bi ob dobrem gospodarjenju morali še kako gledati na vsak prihodek. Pri tem gre za neke vrste športni turizem, ki ima lahko pozitivne učinke za naše podjetnike. Navaditi se moramo na prost pretok ljudi v EU.
Bogdan Pupavac je menil, da bo problem rešen, ko bo naša država dala denar za dvorano v Pliberku.

Naš dopis na komisijo za odločanje in nadzor nad razpolaganjem s športnimi objekti v lasti občine Prevalje.

Sawada Kazuhiro seminar

JKA seminar v Celju 23. 24. januar